Informacja o Właścicielu sklepu

Sklep internetowy działający pod adresem www.lavitta.pl Greenvitta Miłowit Boguszewicz, Tynwałd 26A, 14—200 IŁAWA,  NIP 1180939646, REGON 2363586467 wpisany do CEIDG, zwany dalej Sklepem. e-mail : kontakt@lavitta.pl, nr telefonu +48 512050370.

 

Polityka bezpieczeństwa i regulamin ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego w domenie: www.lavitta.pl

I. Administrator

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest www.lavitta.pl  Greenvitta Miłowit Boguszewicz, Tynwałd 26A, 14—200 IŁAWA,  NIP 1180939646, REGON 2363586467 wpisany do CEIDG, zwany dalej Sklepem.

II. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

 1. Przeglądanie zawartości strony nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 2. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.

III. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

 1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, nr NIP.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

IV. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

V. Dane związane z przeglądaniem zawartości Portalu.

 1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Sklepu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Sklepie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba, że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
 2. Administrator stosuje pliki typu cookies lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Sklepu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

VI Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Portalu, jeżeli taki posiada.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył postanowienia regulaminu Sklepu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

VII. Kontakt

 1. Użytkownik Sklepu może w dowolnym czasie skontaktować się w formie pisemnej z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
 2. Użytkownik Sklepu może również zwrócić wysyłając oświadczenie w forie pisemnej się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem:  www.lavitta.pl administrowany jest przez:  Greenvitta Miłowit Boguszewicz, Tynwałd 26A, 14—200 IŁAWA,  NIP 1180939646, REGON 2363586467

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów będących w sprzedaży w sklepie www.lavitta.pl, w tym w szczególności foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.lavitta.pl, kierowane przez La Vitta Academy of Beauty do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotów. Nie zmienne są jednak nigdy ich opisane właściwości.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.lavitta.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.lavitta.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.lavitta.pl.
 2. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 3. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 5. Sklep www.lavitta.pl prowadzi też sprzedaż hurtową. Zamówienia składane przez jednego Klienta na produkt w ilości większej dziesięć sztuk zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.lavitta.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej K-eX w ciągu 3 dni roboczych od momentu zamówienia towarów, chyba że towar jest chwilowo niedostępny o czym klient zostaje poinformowany z osobnym mejlu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawana są faktura VAT (na życzenie).

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

 1. W momencie odbioru towaru: gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika
 2. za pomocą przelewów internetowych PayU Express
 3. za pomocą usługi płatności kartami płatniczymi świadczonej przez PayU

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zakupił towar w sklepie www.lavitta.pl, może go zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. 
 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 1, odbywa się na koszt klienta. Produkty zwracane zgodnie z pkt. 1, nie mogą nosić oznak użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku produkty nie zostaną przyjęte.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo.
 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy w przypadku, gdy ponosiła je La Vitta Academy of Beauty, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, La Vitta Academy of Beauty zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosiła je La Vitta Academy of Beauty.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem K-eX  na adres: Tynwałd 26A, 14-200 IŁAWA na koszt firmy La Vitta Academy of Beauty lub nie odbierać przesyłki.

 

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa La Vitta Academy of Beauty i rozpatruje reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.lavitta.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.